Pitanja o proizvodu

Većina potrošača voli električni bicikl kao ekološko prevozno sredstvo zbog njegovih karakteristika – ne izaziva zagađenje, ne pravi buku i jednostavan je za rukovanje. Međutim, što je vreme upotrebe električnog vozila duže, tako i fenomen  opadanja  pređene kilometraže  u bilo kom trenutku zasmeta ljudima.

Da li znate šta se dešava sa električnim vozilom koje ne prelazi veliku razdaljinu?

Baterija je oštećena

Tokom procesa upotrebe baterije, zbog problema sa kvalitetom samog proizvoda, povećanja opterećenja baterije usled neusklađenosti parametara električnog vozila, neracionalne upotrebe potrošača i faktora spoljašnje sredine, vek baterije se skraćuje, što utiče na kilometražu električnog vozila.

Punjač nije kompatibilan ili je oštećen

Za bateriju je veoma važno da se za upotrebu odabere punjač sa odgovarajućim/kompatibilnim parametrima. Nekvalifikovani punjač će prouzrokovati da baterija bude nedovoljno napunjena ili prenapunjena, pa se ponekad kaže da baterija nije pokvarena (dotrajala) usled upotrebe, već usled lošeg punjenja.

Postoji problem sa tačkom podnapona kontrolera

Zaštitna tačka podnapona kontrolera igra veliku ulogu u zaštiti baterije od prekomernog pražnjenja. Međutim, ako je tačka zaštite od podnapona kontrolera viša od standardne, višak energije u bateriji se neće potpuno isprazniti, što će rezultirati „gubljenjem, rasipanjem“. Ako je tačka zaštite od podnapona kontrolera niža od standardne, to će opet dovesti do toga da baterija bude izuzetno sklona prekomernom pražnjenju tokom upotrebe, a prekomerno pražnjenje će lako dovesti do otkazivanja baterije.

Prevelika snaga motora

Zbog prekomerne potrebe i potrage za snagom i brzinom vožnje od strane potrošača na trenutnom tržištu, snaga električnog bicikla postaje sve veća, a snaga motora se u skladu s tim povećava uzimajući u obzir troškove, ali se ipak ne prati noseći kapacitet  kupca kada je u pitanju baterija, tako da se često dešava fenomen da je celo vozilo opremljeno standardom 48V20AH, ali se za upotrebu ipak bira baterija 48V12AH, baterija „malih zaprežnih kolica“ (snaga motora je manja od potrebne za normalan rad)“ , što je za bateriju nepodnošljivo bolno.

Uticaj temperature okoline

Previsoka temperatura će povećati verovatnoću deformacije baterije, a preniska temperatura ima još veći uticaj na bateriju. Uzimajući kao standard temperaturu okoline od 25 ° C, kapacitet baterije će se smanjivati za 1% za svakih 1 ° C pada temperature, a efekat stepena prihvatanja za punjenje baterije zimi može biti još gori – efekat punjenja na -10 ° C je samo oko 70% u odnosu na normalnu temperaturu.
Veliki strujni rad izazvan raznim faktorima
 1. Status vozila stari, a povezana oprema ispoljava mehaničke kvarove, npr. instalacija za ležaj nije baš fleksibilna, deo za interfejs je labav, što dovodi do smanjenja efikasnosti izdržljivosti baterije električnog bicikla;
 2. Celo vozilo stari, posebno kablovi za povezivanje baterije, i sa dužim vremenom upotrebe, pojavljuju se oksidi, što povećava otpor tokom rada, gubi se znatna količina energije,što ponekad uzrokuje kratak spoj u vozilu, dovodeći do samopražnjenja;
 3. Pritisak u gumama je prenizak, što može prouzrokovati da se trenje između električnog bicikla pri vožnji i površine tla znatno poveća, čime se ubrzava  potrošnja energije baterije;
 4. Nisu dobro otklonjene greške pri podešavanju kočnice, npr. kočioni vod je preuzak, kočioni vod se ne vraća, itd., tako da pri vožnji električnog bicikla mora da se pojača struja da bi on radio, a nepotrebna energija se gubi bez razloga;
 5. Što se tiče uslova na putu, pri vožnji po hrapavom i neravnom putu mora postojati kočenje i pokretanje u više navrata, a efikasnost vožnje je samo oko 60% u odnosu na vožnju po ravnom putu. Istovremeno, zbog velike gustine baterija, vibracije izazvane neravnim putem mogu da oštete unutrašnju strukturu baterije, što je ponekad kobno za bateriju;
 6. Često penjanje po strmim padinama i vožnja sa prevelikim teretom (poput nošenja ljudi, teških stvari) povećaće radnu struju električnog bicikla, a samim tim će skraćiti pređenu kilometražu električnog bicikla.

Neracionalne navike u vožnji

 1. Kada se električni bicikl tek pokrene, ručica za gas se za trenutak mora povući do kraja, a loše navike, poput naglog kočenja pri brzoj vožnji, prouzrokovaće da baterija pretrpi strujno pražnjenje tipa „tobogan“, što pored direktnog smanjenja dometa i kilometraže električnog bicikla, takođe ozbiljno oštećuje radni vek baterije.
 2. Ukratko, postoji mnogo razloga koji utiču na smanjenje kilometraže električnog bicikla, tako da kada potrošač utvrdi da električni bicikl ne radi ispravno tokom svakodnevne upotrebe, trebalo bi da na vreme ode u kvalifikovani stručni servis da bi rešio problem ili izvršio remont, jer se samo tako može steći savršenije iskustvo u vožnji.

Neracionalne navike u vožnji

 1. Kada se električni bicikl tek pokrene, ručica za gas se za trenutak mora povući do kraja, a loše navike, poput naglog kočenja pri brzoj vožnji, prouzrokovaće da baterija pretrpi strujno pražnjenje tipa „tobogan“, što pored direktnog smanjenja dometa i kilometraže električnog bicikla, takođe ozbiljno oštećuje radni vek baterije.
 2. Ukratko, postoji mnogo razloga koji utiču na smanjenje kilometraže električnog bicikla, tako da kada potrošač utvrdi da električni bicikl ne radi ispravno tokom svakodnevne upotrebe, trebalo bi da na vreme ode u kvalifikovani stručni servis da bi rešio problem ili izvršio remont, jer se samo tako može steći savršenije iskustvo u vožnji.

Opšte poznate informacije o upotrebi i održavanju baterije

Baterija

 1. Novokupljenu bateriju je potrebno ponovo napuniti pre upotrebe, jer pre nego što se baterija proda, dolazi do fenomena samopražnjenja (svaka baterija poseduje fenomen samopražnjena), što dovodi do pada napona i nedovoljnog kapaciteta za skladištenje baterije. Način punjenja baterije je sledeći: punite bateriju na svom novom vozilu posebnim punjačem, dok se ne upali zeleno svetlo;
 2. Za punjenje se mora koristiti punjač koji je kompatibilan sa parametrima baterije;
 3. S obzirom da na olovne baterije utiče temperatura, kada je temperatura niska u toku zime, elektrohemijska reakcija unutar baterije nije intenzivna, zbog čega pri punjenju baterije snaga ne dostiže  idealni standard, i zbog toga pokušajte da osigurate da se punjenje kompletira u području sa višom temperaturom;
 4. Bateriju treba puniti na vreme nakon upotrebe, a vreme punjenja treba odrediti prema pređenoj kilometraži – što je veća kilometraža, to je duže vreme punjenja, a inače je kraće. Vreme punjenja treba kontrolisati u roku od 4-12 sati. Vreme punjenja treba skratiti tokom leta. Generalno, nakon što indikator na punjaču pozeleni, naknadno plutajuće punjenje se može nastaviti 1-2 sata, ali punjenje ne sme da bude dugo. Najbolje (optimalno) punjenje je kada nakon svake vožnje i pređene kilometraže dođete do 50% -70%.

Vožnja bicikla

 1. Prilikom pokretanja električnog bicikla, s obzirom da se zbog velike potrošnje struje tokom statičkog pokretanja baterija lako ošteti, trebalo bi ga startovati slabom strujom, nemojte odmah okretati upravljač (rućicu za gas) na najveću brzinu; 
 2. Tokom vožnje električnog bicikla treba pokušati izbegavanje raznih oblika pražnjenja jakom strujom, kao što su nošenje teških predmeta tokom vožnje, vožnja na jakom vetru, vožnja po neravnim putevima, vožnja uzbrdo, česta kočenja,itd.

Skladištenje

 1. Kada se često puni, svaka baterija ispoljava fenomen samopražnjena, što je posebno vidljivo kod one baterije koja je instalirana na električnom vozilu, i zato, ako vozilo dugo ne koristite, bateriju morate potpuno napuniti najmanje jednom u pola meseca;
 2. Isključivanje alarma. Alarm za električno vozilo se obično aktivira kada je struja isključena, i u tom trenutku izgleda da električni bicikl nije u upotrebi, ali je alarm u radnom modu. Prema snazi, generalno postoji kontinuirano pražnjenje od 0,2-0,5 A, a ako se alarm ne isključi, baterija će biti van kontrole i postepeno će se isprazniti;
 3. Izbegavajte da izlažete električno vozilo vetru, suncu i kiši, jer loše okruženje dovodi do korozije komponenata električnog vozila, a posebno, ožičenje u kutiji za baterije postaje vlažno, što dovodi do povećanja otpora baterije u električnom vozilu.
0658968888