Saveti, Servis, Garancija

Bezbednost:

Isprobajte Vaše novo električno vozilo na bezbednom mestu van saobraćaja, kako biste se pre redovne vožnje prilagodili i u potpunosti upoznali sa funkcijama i kontrolama Vašeg vozila. Molimo Vas da poštujete pravila saobraćaja radi vaše i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Nemojte pozajmljivati Vaše vozilo osobama koje nemaju veštine za vožnju istog, kao ni deci neadekvatnog uzrasta. Izbegavajte da vozite po kiši ili snegu.

Nakon kupovine električnog vozila, Molimo Vas da pažljivo pročitate korisničko uputstvo jer jedino pravilnom upotrebom možete udobno i bezbedno uživati u vožnji Vašeg električnog vozila i iz njega izvući maksimum koji može da Vam pruži.

Baterije, Punjač i Punjenje:

Prilikom punjenja obavezno izvucite ključ iz brave Vašeg vozila. Uvek prvo utaknite kabl punjača u vozilo pa tek onda u struju. Kada izvlačite kabl iz baterije ili struje, nemojte da vučete za kabl, već uhvatite utikač. Oštećen kabl ili punjač obavezno zameniti novim ispravnim. Kada ste završili punjenje, obavezno izvucite kabl punjača prvo iz struje a onda iz baterije. Nemojte ostavljati kabl punjača utaknut u struju kada se baterije ne pune, može doći do kvara punjača.

Molimo Vas da pre prve vožnje izvršite prvo punjenje baterije u trajanju od 8 – 10 časova. Lampica za indikaciju punjenja može i ranije signalizirati da su baterije napunjene, ali Vi svakako izvršite prvo punjenje svih 8 – 10 časova. Ovo je važno uraditi, jer se na taj način omogućava dalja eksploatacija baterije na optimalan način. Preporučujemo da svakodnevno dopunjavate Vašu bateriju. Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. To će skratiti životni vek baterije. Ukoliko odlažete vozilo na duže vreme, obavezno napunite baterije. Čak i ukoliko se vozilo ne koristi dopunjavajte baterije na svakih 3 meseca kako biste zadržali optimalne performanse baterija (preporučuje se jednom mesečno za najbolji rezultat). Procenjeni životni vek baterije je 3- 5 godina ili 400-800 ciklusa punjenja (prazno-puno).

Da li znate šta se dešava sa električnim vozilom koje ne prelazi veliku razdaljinu?

Većina potrošača voli električni bicikl kao ekološko prevozno sredstvo zbog njegovih karakteristika – ne izaziva zagađenje, ne pravi buku i jednostavan je za rukovanje. Međutimm, što je vreme upotrebe električnog vozila duže, tako i fenomen opadanja pređene kilometraže u bilo kom trenutku zasmeta ljudima. Dakle, šta je razlog smanjene kilometraže električnog bicikla?

Posebno smo saželi sledeće tačke:

1. Baterija je oštećena
Tokom procesa upotrebe baterije, zbog problema sa kvalitetom samog proizvoda, povećanja opterećenja baterije usled neusklađenosti parametara električnog vozila, neracionalne upotrebe potrošača i faktora spoljašnje sredine, vek baterije se skraćuje, što utiče na kilometražu električnog vozila.

2. Punjač nije kompaktibilan ili je oštećen
Za bateriju je veoma važno da se za upotrebu odabere punjač sa odgovarajućim/kompaktibilnim parametrima. Nekvalifikovani punjač će prouzrokovati da baterija bude nedovoljno napunjena ili prenapunjena, pa se ponekad kaže da baterija nije pokvarena (dotrajala) usled upotrebe, već usled lošeg punjenja.

3. Postoji problem sa tačkom podnapona kontrolera
Zaštitna tačka podnapona kontrolera igra veliku ulogu u zaštiti baterije od prekomernog pražnjenja. Međutim, ako je tačka zaštite od podnapona kontrolera viša od standardne, višak energije u bateriji se neće potpuno isprazniti, što će rezultirati „gubljenjem, rasipanjem“. Ako je tačka zaštite od podnapona kontrolera niža od standardne, to će opet dovesti do toga da baterija bude izuzetno sklona prekomernom pražnjenju tokom upotrebe, a prekomerno pražnjenje će lako dovesti do otkazivanja baterije.

4. Prevelika snaga motora
Zbog prekomerne potrebe i potrage za snagom i brzinom vožnje od strane potrošača na trenutnom tržištu, snaga električnog bicikla postaje sve veća, a snaga motora se u skladu s tim povećava uzimajući u obzir troškove, ali se ipak ne prati noseći kapacitet kupca kada je u pitanju baterija, tako da se često dešava fenomen da je celo vozilo opremljeno standardom 48V20AH, ali se za upotrebu ipak bira baterija 48V12AH, baterija „malih zaprežnih kolica (snaga motora je manja od potrebne za normalan rad)“ , što je za bateriju jako loše.

5. Uticaj temperature okoline
Previsoka temperatura će povećati verovatnoću deformacije baterije, a preniska temperatura ima još veći uticaj na bateriju. Uzimajući kao standard temperaturu okoline od 25 ° C, kapacitet baterije će se smanjivati za 1% za svakih 1 ° C pada temperature, a efekat stepena prihvatanja za punjenje baterije zimi može biti još gori – efekat punjenja na -10 ° C je samo oko 70% u odnosu na normalnu temperaturu.

6. Neracionalne navike u vožnji
Kada se električni bicikl tek pokrene, ručica za gas se za trenutak mora povući do kraja, a loše navike, poput naglog kočenja pri brzoj vožnji, prouzrokovaće da baterija pretrpi strujno pražnjenje tipa „tobogan“, što pored direktnog smanjenja dometa i kilometraže električnog bicikla, takođe ozbiljno oštećuje radni vek baterije.
Ukratko, postoji mnogo razloga koji utiču na smanjenje kilometraže električnog bicikla, tako da kada potrošač utvrdi da električni bicikl ne radi ispravno tokom svakodnevne upotrebe, trebalo bi da na vreme ode u kvalifikovani stručni servis da bi rešio problem ili izvršio remont, jer se samo tako može steći savršenije iskustvo u vožnji.

7. Veliki strujni rad izazvan raznim faktorima
– Status vozila stari, a povezana oprema ispoljava mehaničke kvarove, npr. instalacija za ležaj nije baš fleksibilna, deo za interfejs je labav, što dovodi do smanjenja efikasnosti i izdržljivosti baterije električnog bicikla;
– Celo vozilo stari, posebno kablovi za povezivanje baterije, i sa dužim vremenom upotrebe, pojavljuju se oksidi, što povećava otpor tokom rada, gubi se znatna količina energije,što ponekad uzrokuje kratak spoj u vozilu, dovodeći do samopražnjenja;
– Pritisak u gumama je prenizak, što može prouzrokovati da se trenje između električnog bicikla pri vožnji i površine tla znatno poveća, čime se ubrzava potrošnja energije baterije;
– Nisu dobro otklonjene greške pri podešavanju kočnice, npr. kočioni vod je preuzak, kočioni vod se ne vraća, itd., tako da pri vožnji električnog bicikla mora da se pojača struja da bi on radio, a nepotrebna energija se gubi bez razloga;
– Što se tiče uslova na putu, pri vožnji po hrapavom i neravnom putu mora postojati kočenje i pokretanje u više navrata, a efikasnost vožnje je samo oko 60% u odnosu na vožnju po ravnom putu. Istovremeno, zbog velike gus_ne baterija, vibracije izazvane neravnim putem mogu da oštete unutrašnju strukturu baterije, što je ponekad kobno za bateriju;
– Često penjanje po strmim padinama i vožnja sa prevelikim teretom (poput prevoza drugih ljudi ili teških stvari) povećaće radnu struju električnog bicikla, a samim tim će skratiti pređenu kilometražu električnog bicikla.

Opšte informacije o upotrebi i održavanju baterije

1. Baterija
– Novokupljenu bateriju je potrebno ponovo napuniti pre upotrebe, jer pre nego što se baterija proda, dolazi do fenomena samopražnjenja (svaka baterija poseduje fenomen samopražnjena), što dovodi do pada napona i nedovoljnog kapaciteta za skladištenje baterije. Način punjenja baterije je sledeći: punite bateriju na svom novom vozilu posebnim punjačem, dok se ne upali zeleno svetlo;
– Za punjenje se mora koristiti punjač koji je kompatibilan sa parametrima baterije;
– S obzirom da na olovne baterije utiče temperatura, kada je temperatura niska u toku zime, elektrohemijska reakcija unutar baterije nije intenzivna, zbog čega pri punjenju baterije snaga ne dostiže idealni standard, i zbog toga pokušajte da osigurate da se punjenje kompletira u području sa višom temperaturom;
– Bateriju treba puniti na vreme nakon upotrebe, a vreme punjenja treba odrediti prema pređenoj kilometraži – što je veća kilometraža, to je duže vreme punjenja, a inače je kraće. Vreme punjenja treba kontrolisati u roku od 4-12 sati. Vreme punjenja treba skratiti tokom leta. Generalno, nakon što indikator na punjaču pozeleni, naknadno plutajuće punjenje se može nastaviti 1-2 sata, ali punjenje ne sme da bude dugo. Najbolje (optimalno) punjenje je kada nakon svake vožnje i pređene kilometraže dođete do 50% – 70%.

2. Vožnja bicikla
– Prilikom pokretanja električnog bicikla, s obzirom da se zbog velike potrošnje struje tokom statičkog pokretanja baterija lako ošteti, trebalo bi ga startovati slabom strujom, nemojte odmah okretati upravljač (rućicu za gas) na najveću brzinu;
– Tokom vožnje električnog bicikla treba pokušati izbegavanje raznih oblika pražnjenja jakom strujom, kao što su nošenje teških predmeta tokom vožnje, vožnja na jakom vetru, vožnja po neravnim putevima, vožnja uzbrdo, česta kočenja,itd.

3. Skladištenje
– Kada se često puni, svaka baterija ispoljava fenomen samopražnjena, što je posebno vidljivo kod one baterije koja je instalirana na električnom vozilu, i zato, ako vozilo dugo ne koristite, bateriju morate potpuno napuniti najmanje jednom u pola meseca;
– Isključivanje alarma. Alarm za električno vozilo se obično aktivira kada je struja isključena, i u tom trenutku izgleda da električni bicikl nije u upotrebi, ali je alarm u radnom modu. Prema snazi, generalno postoji kontinuirano pražnjenje od 0,2-0,5 A, a ako se alarm ne isključi, baterija će biti van kontrole i postepeno će se isprazniti;
– Izbegavajte da izlažete električno vozilo vetru, suncu i kiši, jer loše okruženje dovodi do korozije komponenata električnog vozila, a posebno, ožičenje u kutiji za baterije postaje vlažno, što dovodi do povećanja otpora baterije u električnom vozilu.
– Ne odlagati vozilo u vlažnim prostorijama.

Važne informacije:

– Kroz vreme, kapacitet baterija se smanjuje
– Izrazito visoke ili izrazito niske temperature ne odgovaraju bateriji vašeg vozila. Ovi uslovi utiču na kapacitet i efikasnost punjenja baterija
– Punite Vašu bateriju pri sobnoj temperaturi

Upozorenje!

Nemojte:
– bacati bateriju u vatru, može doći do eksplozije
– da koristite bateriju iz Vašeg vozila u druge svrhe ili za druge uređaje
– da koristite punjač koji nije originalan za punjenje Vaše baterije
– otvarati, rastavljati ili modifikovati bateriju i/ili punjač
– da punite Vašim punjačem drugi model vozila istog ili različitog proizvođača

Savet:
– Električna vozila su izuzetno startna i mogu Vas u trenutku iznenaditi i ugroziti bezbednost ili prouzrokovati štetu u pomenutoj situaciji, stoga preporučujemo da gas dodajete polako i postepeno.
– Održavajte higijenu Vašeg vozila tako što ćete ga brisati blago vlažnom krpom i blagim sredstvima za pranje. Izbegavajte korišćenje perača pod pritiskom kao i kompresora za izduvavanje prašine!
– Pritisak u pneumaticima (gumama) treba da iznosi 2,5 – 3,0 Bar-a.

Garancija i Uslovi:

Garantni period:
– Na vozilo 2 godine
– Na baterije 6 meseci

Garantni period se odnosi isključivo na fabričku ispravnost komponenti u materijalu i funkcionalnosti u datom roku uz originalni račun prodavca. Na sve ostale komponente koje imaju karakter potrošnih delova, garanciju nije moguće dati. Kvarovi nastali nepažnjom vozača, ignorisanjem uputstva, nepravilnim održavanjem, vožnjom u komercijalne svrhe, trke, neće se uvažiti. Naduvane ili napuknute baterije NE podležu garanciji. Ovakvo stanje baterija se uzrokuje preopterećenjem i nepravilnom upotrebom i nisu rezultat loše fabričke proizvodnje.

Servis je obezbeđen u i van garantnog roka.

Galerija
Dostava

Besplatna dostava na teritoriji Beograda, Pančeva i okoline. Mogućnost dostave i u ostalim gradovima Srbije uz nadoknadu putnih troškova.

Kvalitet

Kineski lider u industriji električnih vozila sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 4 miliona električnih vozila raznih modela.

Najbolja ponuda

Najbolja ponuda u regionu, mogućnost plaćanja u 12 mesečnih rata bez kamate uz obezbedjen servis i rezerne delove.

Garancija

Za svako kupljeno vozilo dobijate garanciju od 24 meseca na vozilo i 12 meseci na baterije.